Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

(Cập nhật lúc: 10/09/2019 14:28:34 )

Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4969/UBND- KTTCKT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Tại Công văn Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện theo nội dung Công văn số 4332/BTNMT-BĐKH ngày 03/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ động, kịp thời tham mưu theo quy định, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Chi tiết nội dung xem tại đây./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ba Bể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị thị trấn Chợ Rã( 10/09/2019 14:15:03)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ ( 10/09/2019 14:09:53)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2019( 09/09/2019 16:40:36)

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 14 địa phương, đơn vị( 09/09/2019 16:36:20)

Thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020( 09/09/2019 16:34:57)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được bổ sung cho Chương trình 135( 09/09/2019 16:15:32)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025( 09/09/2019 16:14:55)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 03/9 đến ngày 06/9/2019( 09/09/2019 14:48:36)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 06/09/2019 10:23:50)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát các chương trình, dự án, nguồn vốn dự kiến thực hiện trong năm 2020( 06/09/2019 09:50:33)

Sign In