Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/02/2020 16:07:49 )

Để nhằm khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những năm qua (như: Tiến độ chi ngân sách còn chậm, đặc biệt là đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu số kinh phí phải hoàn trả ngân sách Trung ương còn lớn, trong năm các đơn vị, địa phương xin bổ sung kinh phí còn nhiều, một số khó khăn vướng mắc chưa được phản ánh, báo cáo và tháo gỡ kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ chi ngân sách,…). Ngày 12/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 607/UBND-TH chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2020, các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ đối với tất cả các nhiệm vụ chi được cấp có thẩm quyền giao năm 2020; đồng thời thực hiện đăng ký cam kết chi theo quý với nguồn kinh phí chi thường xuyên, chi sự nghiệp các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia (UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện và UBND cấp xã triển khai thực hiện việc cam kết chi ngân sách năm 2020 đối với ngân sách cấp mình); đảm bảo trước 31/01/2021 thanh quyết toán 100% các khoản kinh phí theo dự toán được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ nào có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền (qua cơ quan Tài chính - Kế hoạch) để kịp thời được giải quyết.

Cơ quan tài chính các cấp thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách của các đơn vị, địa phương (Thông qua văn bản và ít nhất 03 lần/năm đến kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, địa phương), báo cáo tiến độ thực hiện về UBND các cấp theo quý/năm.

2. Báo cáo tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia hàng tháng, quý, năm theo biểu số 01 kèm theo (Đối với báo cáo theo quý, năm phải có xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch) gửi về Sở Tài chính trước ngày 05 của tháng sau liền kềđể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 của tháng sau liền kề; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia tại các đơn vị, địa phương, tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng dự toán, đảm bảo xây dựng dự toán đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn định mức hiện hành của nhà nước; trong quá trình xây dựng dự toán bám sát theo các văn bản, kế hoạch giao nhiệm vụ của tỉnh và Trung ương; xây dựng dự toán trên tinh thần tiết kiệm, chặt chẽ đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Ngay từ giữa năm hiện hành phải tính toán, rà soát thật kỹ những nội dung, nhiệm vụ năm sau thực hiện để lập đầy đủ dự toán chi tiết cho năm sau theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành (tránh tình trạng lập dự toán thừa hoặc thiếu kinh phí phải điều chỉnh, bổ sung dự toán nhiều lần trong năm); những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án cần phải có chủ trương, kế hoạch hoặc phê duyệtcủa tỉnh thì chậm nhất đến 31/8/2020 các đơn vị, địa phương phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, kế hoạch hoặc phê duyệt các Chương trình, Đề án,Dự án triển khai thực hiện vào năm sau.

Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án các đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, kế hoạch hoặc phê duyệt không kịp thời gian cho cơ quan tài chính thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí vào thời điểm xây dựng dự toán cho năm sau thì cấp có thẩm quyền cũng không xem xét, bổ sung kinh phí thực hiện ngay trong năm sau đó mà sẽ xem xét bố trí vào dự toán năm tiếp theo, trừ trường hợp được chủ tịch UBND các cấp có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

4. Các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hạn chế tối đa việc xin bổ sung kinh phí trong năm, trừ trường hợp đặc biệt như phát sinh chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần triển khai thực hiện trong năm.

5. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí và trong phạm vi dự toán được giao. Chỉ trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí một lần/tháng (trừ trường hợp đột xuất và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu) theo đúng như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 183/UBND-KTTCKT ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh. Đồng thời, hàng quý báo cáo UBND tỉnh tình hình phân bổ các nguồn kinh phí tỉnh điều hành chưa giao chi tiết từ đầu năm 2020 để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/02/2020 16:04:23)

Kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750( 14/02/2020 15:44:25)

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020( 14/02/2020 15:39:17)

Tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư tại các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020( 14/02/2020 10:09:10)

Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Bắc Kạn( 13/02/2020 16:32:49)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 13/02/2020 16:29:20)

Công nhận các đơn vị là Trưởng; Phó Trưởng Cụm, Khối thi đua do UBND tỉnh quản lý năm 2020( 13/02/2020 16:25:56)

Cấp bổ sung 5 tỷ đồng cho Sở Y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch Corona( 13/02/2020 16:22:46)

Yêu cầu rà soát, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2019( 13/02/2020 16:21:43)

Đồng ý chủ trương tiếp nhận 02 hệ thống nước sạch do tổ chức KFHI/Hàn Quốc tài trợ( 13/02/2020 16:05:39)

Sign In