Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Về việc thu hồi kinh phí tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020)

(Cập nhật lúc: 23/05/2020 11:02:20 )

Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBNDphê duyệt dự toán, điều chỉnh, thu hồi kinh phí chi tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020).

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn, với số tiền là 668.553.000 đồng. đồng thời thực hiện thu hồi: 1.131.447.000 đồng đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ đầu năm về nguồn chi quản lý hành chính tỉnh điều hành năm 2020.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Các đơn vị thực hiện theo nội dung phê duyệt tại Điều 1; có trách nhiệm quản lý, sử dụng, hoàn trả, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Cấp bổ sung kinh phí (đợt 2) cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 11:00:57)

Cấp kinh phí cho các đơn vị để thực hiện trả nợ quyết toán các công trình( 23/05/2020 11:00:03)

Giao kế hoạch vốn cho Dự án bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Bể, huyện Ba Bể( 23/05/2020 10:59:13)

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:58:23)

Cấp bổ sung kinh phí để thực hiện khai quật mộ Thanh niên xung phong tại thôn Nà Coóc, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới( 23/05/2020 10:57:34)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020( 23/05/2020 10:56:44)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh( 23/05/2020 10:55:57)

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/05/2020 10:55:20)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo chuẩn bị nội dung xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025( 23/05/2020 10:54:18)

Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh phí đã giao cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn sang Trường Cao đẳng Bắc Kạn( 23/05/2020 10:53:20)

Sign In