Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng + cung cấp, lắp đặt trang thiết bị hạng mục Nhà đa năng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường PTDT nội trú THCS Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (đợt 4) dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 258B, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh uỷ.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 03, 04 Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) - Giai đoạn II.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Khu tái định cư Khuổi Kén, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Gừng.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In