Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt 11 trạm đo mưa chuyên dùng phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường thủy nội địa địa phương Sông Năng - Hồ Ba Bể

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1550/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà điều dưỡng D, Trung tâm Điều dưỡng Người có công.

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nhiệm vụ Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photocopy cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2).

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 2.0.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phổ thông của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh dự án: Nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Phủ Thông thành Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1482/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu II chì kẽm Nà Diếu (30ha), xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (khu vực chưa thăm dò khoáng sản).

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (Km0-Km66+600) - Giai đoạn II.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In