Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị dự án Trường Mầm non phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa huyện Chợ Đồn sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa huyện Bạch Thông sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư.

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường ĐT.257 - Đôn Phong (nay là QL3B - Đôn Phong), tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương (Kế hoạch thực hiện năm thứ hai)

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Cường Lợi - Vũ Loan, tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương (Kế hoạch thực hiện năm thứ hai).

Xem tiếp


Cơ quan Hợp tác và phát triển Luxemboug hỗ trợ dự án Dạy nghề tỉnh Bắc Kạn thông báo mời thầu gói thầu Cải tạo và mở rộng Nhà Bệnh Xá Thú Y tại Trường Cao đẳng nghề DTNT tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông tại Km62+765,51 - Km62+839,96 và Km62+849,96 - Km63+7,94 ĐT.258B.

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Xây dựng Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở do mưa bão tuyến đường vòng quanh hồ Vườn Quốc gia Ba Bể.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In