Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1929/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung bàn ghế học sinh phổ thông của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây lắp các tiểu dự án đại diện thuộc dự án: “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số,vùng sâu, vùng xa huyện Chợ Mới sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 công trình: Xử lý kỹ thuật mái taluy dương và hệ thống thoát nước phía Đông Khu công nghiệp Thanh Bình.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà bếp Trường Tiểu học Bằng Thành II, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1889/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà bếp Trường TH&THCS Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 08/8/2019.

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In