Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nhiệm vụ: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị camera giám sát và triển khai phần mềm thực hiện Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Trường Trung học cơ sở Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục Xây dựng đường Tây Minh Khai thuộc Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc Kạn giai đoạn II vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Mua, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt cho huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 1793/SGDĐT-KHTC về kết quả ký kết Thỏa thuận khung gói thầu số 2: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phổ thông của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 27/9/2018, Sở Tài chính ban hành Thông báo số 1523/STC-QLCS,G&TCDN thông báo Kết quả ký kết thỏa thuận khung gói thầu số 03: Mua sắm tập trung máy tính để bàn, máy tính xách tay của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (đợt 2).

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 10 trạm đo mưa chuyên dùng phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi theo Nghi định số 35/2015/NĐ-CP năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành Tiểu dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn)

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Sở Y tế ban hành văn bản số 1792/SYT-KHTC về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung hóa chất năm 2018 - 2019.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In