Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Tại Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019.

Xem tiếp

Sign In