PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông tin thị trường nông sản tháng 9/2020
Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản (Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa ban hành thông tin thị trường nông sản định kỳ tháng 9/2020

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Văn bản số 792/CBTTNS-TN, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản đã thông tin, nhận định và dự báo tình hình diễn biến thị trường một số nông sản chủ lực như: Lúa gạo, rau quả, sắn, cà phê, chè, hồ tiêu, điều, cao su, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ...

Đây là những thông tin hữu ích, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người nông dân; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản bền vững./.

Nông Cúc