Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chấn chỉnh trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2019

(Cập nhật lúc: 12/02/2019 15:58:21 )

Để kỳ thi tuyển viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và nhân dân không bị kẻ xấu lợi dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2019. Theo đó, đối với tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm công khai, minh bạch và theo đúng các văn bản hướng dẫn về tuyển dụng viên chức.

Nếu nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác tuyển dụng viên chức, đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định hoặc qua đường dây nóng: Số điện thoại 0911.390.909.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức theo đúng các quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy định pháp luật của nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác tuyển dụng theo thẩm quyền.

Đối với cơ quan Công an, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thăm nắm các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức của tỉnh và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2018( 17/12/2018 08:35:44)

Phê duyệt kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm và Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 13/12/2018 09:25:53)

Phê duyệt kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào các cơ quan chuyên môn cấp huyện( 06/12/2018 15:21:12)

Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017( 29/11/2018 10:41:35)

Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển vào Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới và Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn( 20/11/2018 09:19:33)

Thông báo điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể (chỉ tiêu năm 2017)( 16/11/2018 08:30:56)

Thông báo điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển công chức khối Quản lý Nhà nước (chỉ tiêu năm 2017)( 13/11/2018 14:39:54)

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể (chỉ tiêu năm 2017)( 03/10/2018 17:47:27)

Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức (chỉ tiêu năm 2017)( 03/10/2018 13:43:05)

Thông báo điểm thi trắc nghiệm trên máy tính môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn( 25/07/2018 08:30:56)

Sign In