Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Theo Thông báo số 1102/TB-BQLDA ngày 13/9/2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng các vị trí, số lượng cụ thể như sau: Bảo vệ: 02 người. Tạp vụ: 01 người.

Xem tiếp


Theo Thông báo số 67-TB/BNCTU ngày 05/9/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức chuyên viên nội chính

Xem tiếp


Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2018) tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 16/8/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 460-TB/BTCTU về kết quả tuyển dụng công chức cơ quan Tỉnh đoàn.

Xem tiếp


Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc Kạn thông báo tuyển dụng, đào tạo cán bộ quản lý, công nhân vận hành Nhà máy thủy điện Thác Giềng 1 tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2796/QĐ-TU về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cơ quan Tỉnh đoàn.

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 152/TB-HĐ và Thông báo số 153/TB-HĐ thông báo điểm thi nâng ngạch công chức và điểm thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018).

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương (chỉ tiêu năm 2018) tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 (Kế hoạch số 1059/KH-SNN).

Xem tiếp


Ngày 06 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương chỉ tiêu năm 2018 (bao gồm nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể và khối quản lý nhà nước) tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In