Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 03/10/2018, Hội đồng thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể ban hành Thông báo số 04-TB/HĐTD thông báo kết quả thi tuyển công chức (chỉ tiêu năm 2017).

Xem tiếp


Ngày 02/10/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 34/TB-SNV thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức (chỉ tiêu năm 2017).

Xem tiếp


Ngày 21/7 và 22/7/2018, Hội đồng thi tuyển công chức đã tổ chức thi trắc nghiệm môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành trên máy tính cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức (chỉ tiêu năm 2017).

Xem tiếp


Ngày 06/07/2018, Hội đồng thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ban hành Thông báo số 02-TB/HĐTD thông báo lịch thi, thời gian thi tuyển công chức và câu hỏi môn tin học.

Xem tiếp


Ngày 06/07/2018, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ban hành Thông báo số 113/TB-HĐTTCC thông báo lịch thi, thời gian thi tuyển công chức và câu hỏi môn tin học.

Xem tiếp


Do sơ xuất Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp chưa đầy đủ danh mục tài liệu ôn thi vị trí việc làm Công nghệ thông tin và vị trí việc làm Kế toán. Do vậy Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ sung danh mục tài liệu ôn thi của 02 vị trí việc làm trên vào Phụ lục 01

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Hội đồng thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể ban hành Thông báo số 01-TB/HĐTD về việc thông báo Danh mục tài liệu ôn thi và nộp lệ phí thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể năm 2017.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Quyết đinh số 2055-QĐ/TU về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh năm 2017.

Xem tiếp


Ngày 30/5/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Xem tiếp


Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ra Thông báo số 47/TB-UBND về việc Bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In