Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm và Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 13/12/2018 09:25:53 )

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vàoỦy ban nhân dân huyện Pác Nặm và Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, danh sách ấn định là 04 công chức gồm: 01 Kế toán Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm, dự kiến bố trí vào đơn vị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Pác Nặm; 01 Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Na Rì, dự kiến bố trí vào đơn vị Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Na Rì; 01cán sự Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Na Rì, dự kiến bố trí vào đơn vị Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Na Rì; 01 chuyên viên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Na Rì, dự kiến bố trí vào đơn vị Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Na Rì.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục tuyển dụng công chức không qua thi tuyển theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Bế Hiền
Sign In