Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào các cơ quan chuyên môn cấp huyện

(Cập nhật lúc: 06/12/2018 15:21:12 )

Ngày 03 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Theo đó, danh sách ấn định là 04 công chức gồm: 01 Kế toán Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông, dự kiến bố trí vào đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông; 01 Giám đốc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, dự kiến bố trí vào đơn vị Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Đồn; 01Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, dự kiến bố trí vào đơn vị Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Đồn; 01Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn, dự kiến bố trí vào đơn vị Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ngân Sơn.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục tuyển dụng công chức không qua thi tuyển theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Bế Hiền
Sign In