Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức (chỉ tiêu năm 2017)

(Cập nhật lúc: 03/10/2018 13:43:05 )

Ngày 02/10/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 34/TB-SNV thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức (chỉ tiêu năm 2017).

Xem kết quả tại đây.

Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017, danh sách dự kiến người trúng tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ.

Thời gian nộp đơn phúc khảo: Kể từ ngày 03/10/2018 đến 17h30 ngày 17/10/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Sở Nội vụ Bắc Kạn (Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức, tầng 03, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Sở Nội vụ thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo đối với các môn thi viết (nếu có) để Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn thực hiện chấm phúc khảo theo quy định. Hội đồng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến bộ phận văn thư của Sở Nội vụ) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax./.

Hương Lan
Sign In