Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2017

(Cập nhật lúc: 06/07/2018 13:25:29 )

Ngày 06/07/2018, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ban hành Thông báo số 113/TB-HĐTTCC thông báo lịch thi, thời gian thi tuyển công chức và câu hỏi môn tin học. Cụ thể như sau:

  1. 1.     Lịch thi tuyển công chức

TT

Ngày thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

Địa điểm thi

 

 

 

 

1.

 

1

 

 

 

 

Ngày 21/7/2018

 

 

Buổi sáng

Khai mạc kỳ thi

Từ 6h30’đến 7h00.

Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

- Môn tin học;

- Môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Trắc nghiệm trên máy tính

- Ca 1: Từ 7h30’đến 9h00.

- Ca 2: Từ 9h30’đến 11h00.

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

 

Buổi chiều

 

- Môn tin học;

- Môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

 

Trắc nghiệm trên máy tính

- Ca 3: Từ 13h30’đến 15h00.

- Ca 4: Từ 15h30’đến 17h00.

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

 

2.

 

Ngày 22/7/2018

 

 

Buổi sáng

- Môn tin học;

- Môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

 

Trắc nghiệm trên máy tính

- Ca 5: Từ 7h30’đến 9h00.

- Ca 6: Từ 9h30’đến 11h00

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

 

 

Buổi chiều

 

 

- Môn tin học;

 - Môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

 

 

Trắc nghiệm trên máy tính

- Ca 7: Từ 13h30’đến 15h00.

- Ca 8: Từ 15h30’đến 17h00.

- Ca 9: Từ 17h15’đến 18h15.

 

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Ngày 28/7/2018

 

 

Buổi sáng

 

 

Môn Kiến thức chung.

Thi viết

- Ngạch chuyên viên: Từ 7h30’ đến 10h30’.

- Ngạch cán sự: Từ 7h30’ đến 9h30’.

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

 

Buổi chiều

 

Môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Thi viết

- Ngạch chuyên viên: Từ 13h30’ đến 16h30’.

- Ngạch cán sự: Từ 13h30’ đến 15h30’.

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

 

 

4.

 

 

Ngày 29/7/2018

 

 

Buổi sáng

 

 

Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Trung).

 

Thi viết

- Ngạch chuyên viên: Từ 7h30’ đến 9h00’.

- Ngạch cán sự: Từ 7h30’ đến 8h30’.

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

 

 (Danh sách thí sinh tham gia thi trắc nghiệm, Hội đồng thi tuyển niêm yết tại Trường Trung cấp Y tế vào ngày 20/7/2018; Danh sách thí sinh tham gia thi viết, Hội đồng thi tuyển niêm yết tại Trường Cao đẳng Cộng đồng vào ngày 27/7/2018).

2. Thời gian tập trung và thực hiện các thủ tục trước kỳ thi

- Ngày 20/7/2018, yêu cầu thí sinh có mặt lúc 7h30’ tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn (địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) để Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 phổ biến quy chế thi và hướng dẫn thí sinh làm bài thi trên máy tính trước khi thi chính thức.

- Ngày 21/7/2018, yêu cầu thí sinh có mặt đúng 6h00’ tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn để dự lễ khai mạc kỳ thi và tập trung trước phòng thi để làm thủ tục dự thi (buổi sáng: 7h00’, buổi chiều: 13h00’).

- Từ ngày 28 đến ngày 29/7/2018, yêu cầu các thí sinh tập trung tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn (Tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), để làm thủ tục vào phòng thi viết (buổi sáng: 6h30’, buổi chiều: 13h00’)

* Lưu ý: Đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.

3. Về câu hỏi ôn thi môn tin học

   Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đăng tải câu hỏi môn tin học (không có đáp án) từ ngày 06/7/2018 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: Sonoivu.backan.gov.vn

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 thông báo đến thí sinh được biết và có mặt đúng thời gian quy định./.  

Sign In