PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa có Thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn trân trọng đăng tải toàn văn Thư kêu gọi.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Những năm qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, chăm lo Tết cho người nghèo… góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Năm 2020, (tính đến tháng 10), riêng Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh nhận được sự đóng góp và ủng hộ gần 5,8 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” kết dư năm 2019 và kinh phí vận động được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh triển khai phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 284 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho mọi thành phần trong xã hội, từ các doanh nhân, công nhân viên chức, người lao động cho đến các tầng lớp Nhân dân, trong đó người nghèo - những người vốn đã gặp khó khăn trong cuộc sống, nay lại gặp nhiều khó khăn hơn. Hiện nay, tỉnh ta vẫn còn 19,57% và 11,33% hộ cận nghèo, trong đó có trên 1.000 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, rất nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự quan tâm giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, sự phấn đấu và quyết tâm của gia đình và bản thân hộ nghèo là rất quan trọng và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Tổ chức thành viên, sự chung tay của cộng đồng và xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là rất cần thiết. Những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đó vừa là động lực to lớn về mặt tinh thần, vừa tạo điều kiện để nghười nghèo có được một mái ấm khang trang hơn thông qua chương trình xây dựng Nhà đại đoàn kết hoặc hỗ trợ nguồn vốn sản xuất, tạo việc làm để người nghèo có thu nhập ổn định, hoặc thông qua các hình thức hỗ trợ khác.

Mặc dù dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất kinh doanh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, với tinh thần “tương thân, tương ái”, đoàn kết các dân tộc, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chung tay, giúp đỡ cho người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mọi sự ủng hộ đóng góp xin chuyển về: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn qua tài khoản số: 3761.0.9055283.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, hoặc tài khoản số: 8600201008942, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn (SN 45, Tổ 7, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, điện thoại: 0209.3871.591).

Xin trân trọng cảm ơn!     

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Ma Từ Đông Điền (đã ký)