PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Ngày 3/8/2022, Hội đồng thẩm định giá tỉnh Bắc Kạn có thư mời các tổ chức tư vấn có năng lực tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá để mua sắm thiết bị đào tạo thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn lao động năm 2022. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Kạn có thư mời các tổ chức tư vấn có năng lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá để định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo yêu cầu định giá của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại các thư mời, Sở Tài chính là cơ quan thường trực của 2 Hội đồng mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn.

Hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; bản mô tả năng lực kinh nghiệm; thư chào phí dịch vụ thẩm định giá; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 14h ngày 3/8/2022 đến trước 17h 00 ngày 18/8/2022.

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, số 11, đường Trường Chinh, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (chỉ nhận qua Văn thư của Sở Tài chính).

Số điện thoại liên hệ: 0209.3871.033; đồng thời gửi file mềm (bản scan) vào địa chỉ email: quyenqt.tc@backan.gov.vn./.

Thu Cúc (tổng hợp)