PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 48,2% kế hoạch Trung ương giao và 46,3% kế hoạch tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có nhiều khoản thu chưa đạt tiến độ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, thu nội địa thực hiện 325,2 tỷ đồng, đạt 45,88% dự toán tỉnh giao, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2019; thu xuất nhập khẩu thực hiện 6,2 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán tỉnh giao. Dự ước năm 2020 đạt 670 tỷ đồng, đạt 99,1% dự toán Trung ương và 93,6% dự toán tỉnh giao.

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh: Thu ngân sách trên địa bàn giảm so với cùng kỳ chủ yếu do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Các cơ sở sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể phải tạm dừng các hoạt động thương mại dịch vụ, nhiều doanh nghiệp cũng tạm dừng sản xuất nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Vì vậy, nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt thấp, đạt 36% kế hoạch; thu bảo vệ môi trường đạt 40,7% kế hoạch do ảnh hưởng của dịch và giá xăng giảm mạnh; thu tiền sử dụng đất mới đạt 19,2% kế hoạch...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 765 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động với số nộp ngân sách 6 tháng đầu năm được 85 tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng doanh thu 6 tháng đầu năm, bằng 83% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp, hợp tác xã kê khai thuế phát sinh chiếm 38,17% số đang hoạt động, còn lại không phát sinh thuế, không có hoạt động giao dịch.

Về hộ kinh doanh, Bắc Kạn có trên 6.000 hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động, trong đó có 3.500 hộ có doanh thu trên 100 triệu đồng nộp thuế khoán. Qua công tác quản lý, rà soát hoạt động hộ kinh doanh thì hầu hết các hộ kinh doanh đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến nay, số hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ là 165 hộ, Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục rà soát và cập nhật số hộ kinh doanh thuộc hiện hỗ trợ tại các địa bàn.

Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2020, từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục kịp thời, thường xuyên nắm tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Các cấp, ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách hằng tháng, quý để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; kịp thời đôn đốc người nộp thuế khai, nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm, có số thuế nộp ngân sách lớn; phối hợp với các ngành thực hiện tốt các quy định về ưu đãi, miễn giảm, xử lý các trường hợp vướng mắc trong lĩnh vực đất đai; xử lý kịp thời các hồ sơ hoàn thuế; giải quyết đúng thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất... đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế để yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung nếu kê khai thiếu; tập trung thu nợ, xử lý triệt để các khoản nợ ảo, nợ chờ xử lý; xử lý đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.../.

Thu Cúc