PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ’ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Bắc Kạn” sử dụng vốn vay Nhật Bản
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 613/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Bắc Kạn” sử dụng vốn vay Nhật Bản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư bao gồm 4 tiểu dự án:

Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT251 tuyến xã Cốc Đán - xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn (đường cấp V - MN theo TCVN 4054-2005).

Tiểu dự án Cải tạo nâng cấp đường tuyến Bộc Bố - Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (đường cấp VI - MN theo TCVN 4054-2005).

Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đường tuyến huyện Văn Lang - Văn Vũ, huyện Na Rì (đường cấp VI - MN theo TCVN 4054-2005).

Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đường tuyến Bộc Bố - Giáo Hiệu - Công Bằng, huyện Pác Nặm (đường cấp VI - MN theo TCVN 4054-2005).

Tổng mức đầu tư của Dự án là 871,606 tỷ đồng, tương đương 3.998 triệu Yên, tương đương 37,663 triệu đô la Mỹ, trong đó: Vốn vay ODA 3.008 triệu Yên, tương đương 28,337 triệu đô la Mỹ, tương đương 655,772 tỷ đồng; vốn đối ứng 215,833 tỷ đồng, tương đương 9,326 triệu đô la Mỹ, tương đương 990 triệu Yên.

Thời gian thực hiện Dự án trong 4 năm, từ năm 2022 - 2026.

Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc vươn lên làm giàu, thay đổi nhận thức, tư duy, cách làm, phương thức sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn phù hợp với cơ chế thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; lồng ghép với các dự án trong cùng lĩnh vực tạo ra sự cộng hưởng, phát triển tổng hợp một cách bền vững, từng bước xóa bỏ cách biệt về phát triển giữa các vùng, tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc; góp phần ổn định an ninh, chính trị khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung./

Bích Huệ