PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng
Thủ tướng Chính phủ - Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sau:

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng  - Ảnh 1.

Theo baochinhphu.vn
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan