PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong thời kỳ bình thường mới
Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong thời kỳ bình thường mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hoạt động thương mại tại Vincom Plaza Bắc Kạn

Căn cứ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn hiện đang ở cấp độ 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn quản lý chủ động các biện pháp đảm bảo lưu thông, cung ứng đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch và tiến hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ nói riêng.

Trong trường hợp phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, cần thực hiện nghiêm các nội dung phòng chống dịch tại chợ theo hướng dẫn tại Văn bản số 873/SCT-QLTM ngày 30/7/2021 của Sở Công Thương.

Trong trường hợp các chợ bị đóng cửa do có ca nhiễm Covid 19 tại chợ, địa phương bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 963/SCT-QLTM ngày 13/8/2021 của Sở Công Thương. Chủ động báo cáo Sở Công Thương những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Bích Huệ