PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh giải ngân vốn chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP
Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các địa phương đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai giải ngân nguồn vốn đảm bảo hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bạch Thông là địa phương đi đầu trong việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Anh Trương Văn Dần, sinh năm 1980 tại thôn Ngoàn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông được vay 65 triệu đồng để chuyển đổi nghề. Với thời hạn vay 120 tháng, anh Dần sẽ tập trung trồng cây mơ và trồng rừng, chăm sóc rừng mỡ. Anh cho biết, với số tiền này, gia đình anh sẽ sử dụng đúng mục đích phát triển diện tích rừng trồng, mong muốn kinh tế phát triển để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Trương Văn Dần và anh Đỗ Hữu Tuyến nhận vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP

Còn anh Đỗ Hữu Tuyến, sinh năm 1982 tại thôn Quăn xã Nguyên Phúc, Bạch Thông được vay theo diện hộ nghèo làm nhà ở. Với số tiền 40 triệu đồng, vay trong thời gian 180 tháng, anh Tuyến sẽ xây mới nhà để ở với diện tích 45 m2. Khi được ở trong ngôi nhà khang trang, gia đình anh yên tâm phát triển kinh tế.

Hiện nay, các địa phương đang rà soát nhu cầu để triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo hướng dẫn; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả./.

Hương Lan