PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5478/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Chủ động chuẩn bị các kịch bản, ứng phó các tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt, tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, nhà máy có lượng lao động lớn, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra…

Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp có tính chất “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương. Không yêu cầu xét nghiệm SAR-CoV2 đối với người đến từ địa phương đã hết dịch trong cộng đồng; chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho, sốt.

UBND tỉnh giao Sở Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế để phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; rà soát, cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó khi dịch bệnh quay trở lại, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tình huống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch trong các cơ sở y tế không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế; tăng cường và mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn nâng cao năng lực cán bộ y tế...

Giám đốc Sở Y tế phải nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấn chỉnh các bất cập, lệch lạc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thực hiện cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí. Công an tỉnh, chính quyền các địa phương có cơ sở cách ly, nhất là ngành Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì việc bố trí và chuẩn bị tốt các cơ sở cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan báo chí và các địa phương tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh lý nền; khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất với thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, có thời hạn cụ thể cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao của nước ngoài nhập cảnh làm việc tại tỉnh.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thúc đẩy triển khai công việc theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép không để đình trệ, đứt gãy các hoạt động kinh tế./.

Hồng Nhung