PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các nhiệm vụ của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đã cơ bản hoàn thành
Sau một thời gian nỗ lực triển khai thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công dân đến làm thẻ Căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Từ ngày 1/7/2021 đến nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 347.621 dữ liệu thông tin của công dân toàn tỉnh trên hệ thống đã chính thức đi vào hoạt động; trên nền tảng dữ liệu dân cư đã tiến hành thu nhận 267.398 hồ sơ, cấp 240.936 thẻ Căn cước cho công dân. Trong quá trình khai thác, vận hành, sử dụng hệ thống, Công an tỉnh thực hiện thu thập, cập nhật thông tin dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo tính thống nhất về thông tin của công dân trong hệ thống; đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình vận hành, sử dụng.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư đối với 7/11 chỉ tiêu, cụ thể là đã rà soát nhân khẩu vắng mặt nơi đăng ký thường trú không rõ nơi đến đạt 186%; rà soát, cập nhật trạng thái các trường hợp thôi quốc tịch đạt 100%; cập nhật thông tin đối tượng truy nã đạt 104%; đối tượng thi hành án đạt 127%; đối tượng quản lý theo pháp luật đạt 132,5%; đối tượng quản lý theo nghiệp vụ đạt 108,7%; điều chỉnh thông tin hộ có nhiều hơn một chủ hộ đạt 100%. Các chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục được thu thập, cập nhật, chỉnh sửa.

Tính đến ngày 1/8/2022, trên địa bàn tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai, kết nối, chia sẻ với các cơ quan, đơn vị như: Công an tỉnh, Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Chi nhánh Điện lực tỉnh Bắc Kạn… phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, làm giàu dữ liệu dân cư, tra cứu, xác thực thông tin phục vụ làm sạch dữ liệu dân cư. Công an tỉnh thông báo 100% số định danh cá nhân và thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn; tiến hành xác nhận số Chứng minh nhân dân, cấp Căn cước công dân… Qua đó, giúp Nhân nhân trong giải quyết các giao dịch với các tổ chức, cơ quan bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện. Tính đến ngày 1/8/2022, đã có 5.137 lượt công dân khai thác thông tin thông qua thực hiện thủ tục hành chính.

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, từ tháng 9/2021 đến nay, Công an tỉnh đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương về quy trình hủy, xác lập số định danh cá nhân cho công dân. Tính đến ngày 1/8/2022, Công an tỉnh đã ban hành 9 văn bản đề nghị hủy, xác lập số định danh cá nhân cho 434 công dân. UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo cơ quan Tư pháp cấp huyện, cấp xã phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp trong việc hủy, xác lập số định danh cho công dân; nhất là đối với việc cấp lại đăng ký khai sinh, cải chính hộ tịch và cấp số định danh cá nhân cho trẻ mới sinh, qua đó thống nhất các thông tin của công dân và số định danh cá nhân giữa hai hệ thống quản lý Hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia…

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương hoàn thiện việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc thu thập, chuẩn hóa nhập dữ liệu đảm bảo chính xác, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu; đảm bảo 100% công dân đang cư trú trên địa bàn có dữ liệu thông tin trong hệ thống theo quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai việc kết nối, chia sẻ khai thác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, trong đó ưu tiên triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP phục vụ công tác khai thác thông tin của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh…/.

Thu Cúc