PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng tháng 01/2021
Sáng 15/01/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng tháng 01/2021 để đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 18 và chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 19 chuyên đề, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự phiên họp tháng 01/2021 HĐND tỉnh khóa IX mở rộng

Tại phiên họp, các đại biểu được nghe các báo cáo chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể: Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức quà tặng nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (đợt 1) để phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ bầu cử; Tờ trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với các đơn vị: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh).

Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với các tờ trình dự thảo nghị quyết sẽ trình Kỳ họp thứ 19 chuyên đề, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng thời cũng thảo luận kỹ về những nội dung cần làm rõ trong các tờ trình như: Tổng mức hỗ trợ kinh phí và danh mục các việc được hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách tỉnh; giá trị mức quà tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng các đối tượng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tết Nguyên đán hằng năm...

Đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX, các ý kiến nhận định Kỳ họp thứ 18 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra với việc thông qua 25 nghị quyết. Một số đại biểu đề nghị, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cần rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tờ trình dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng trước khi trình ra kỳ họp HĐND tỉnh. Cuộc họp cũng đã thống nhất một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo luật định, gồm: Dự kiến chương trình, thời gian tổ chức và nội dung Kỳ họp thứ 19 chuyên đề...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các vấn đề thảo luận. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như đời sống Nhân dân. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan chuyên môn hoàn thành sớm và bảo đảm về nội dung các tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết để sớm gửi về các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; các Ban HĐND tỉnh cần tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến sẽ diễn ra trong 01 ngày vào đầu tháng 3/2021. Tại Kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua 04 tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền./.

Thu Cúc