PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5 (mở rộng)
Chiều 12/5, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 (mở rộng) để đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) và chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Phiên họp có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Phiên họp

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 26 - 27/4/2022, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 15 nghị quyết, gồm 14 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung về kết quả Kỳ họp. Công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác điều hành, tổ chức kỳ họp được đại biểu đánh giá tốt...

Tuy nhiên, thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu cho rằng, tại Kỳ họp thứ tám, các đại biểu HĐND tỉnh còn ít tham gia phát biểu, trao đổi, thảo luận. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong các kỳ họp tiếp theo, UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt hơn trong chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu soạn thảo hồ sơ dự thảo nghị quyết… đảm bảo đầy đủ về hồ sơ, đúng tiến độ, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Giám đốc Sở Y tế Tạc Văn Nam làm rõ một số nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết
trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Đối với Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau khi trao đổi, làm rõ một số nội dung tờ trình, báo cáo tại Kỳ họp, các đại biểu thống nhất dự kiến Kỳ họp sẽ tiến hành họp trong 2 ngày vào trung tuần tháng 7/2022. Kỳ họp sẽ xem xét các tờ trình, báo cáo, cho ý kiến để thông qua 11 dự thảo nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, đề án trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; chủ động đẩy nhanh tiến độ để thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng, mốc thời gian. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị báo cáo đảm bảo đúng quy định. Các Ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng quy trình. Các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể dự Kỳ họp nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, đúng thành phần theo quy định…/.

Thu Cúc