PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Kạn
Sáng 14/5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chỉ đạo sâu sát, trực tiếp, thường xuyên cả hệ thống chính trị triển khai các công việc cho công tác bầu cử. Căn cứ các văn bản của Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử theo từng giai đoạn của cuộc bầu cử, đảm bảo tiến độ theo luật định. Ngay sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức triển khai trực tuyến về các văn bản chỉ đạo của trung ương với 63 tỉnh, thành phố, ngày 19/01/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 8 huyện, thành phố và 108 xã phường thị trấn để triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện công tác bầu cử, toàn tỉnh đã thành lập 117 Ủy ban bầu cử, 789 Ban Bầu cử các cấp và 763 Tổ bầu cử tại 763 khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo cuộc bầu cử được thực hiện đúng quy định, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương.

Cuộc bầu cử lần này, tỉnh Bắc Kạn có 10 người ứng cử ĐBQH, 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 402 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.318 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Dự kiến có 238.879 cử tri tham gia bầu cử (số liệu tính đến 13/5/2021). Đến nay, việc niêm yết danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử, danh sách cử tri đã được niêm yết theo luật định. Hiện nay, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương tổ chức xong các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV; đang tiếp tục tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh. Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đang tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo theo luật định. Ngoài thực hiện tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo kế hoạch của MTTQ Việt Nam tỉnh, các ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền được tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện; dự kiến ngày 23/5/2021, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sẽ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại 8 điểm cầu để phản ánh về ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, y tế trong cuộc bầu cử được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã báo cáo với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong thực hiện công tác bầu cử như: Khó khăn về kinh phí do cân đối ngân sách bổ sung cho công tác bầu cử còn hạn chế trong khi ngân sách Trung ương cấp cho công tác bầu cử mới đạt 1/4 nhu cầu; tỷ lệ nữ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND ở một số xã còn thấp do ứng cử viên nữ còn tâm lý e ngại không muốn tham gia ứng cử, chị em phụ nữ ở trong xã đi lao động ở tỉnh ngoài nhiều; số lượng cử tri đi làm ăn xa tại các xã, thị trấn còn nhiều biến động, không ổn định, nên khó khăn trong việc lập danh sách cử tri trên địa bàn; công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống loa truyền thanh của một số xã bị hư hỏng, kém chất lượng; một số thôn địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn… Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn đã kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh Bắc Kạn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại địa phương…

Qua báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh và kiểm tra thực tế điểm bầu cử tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn), các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bắc Kạn; đề nghị tỉnh làm rõ một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền ở những thôn bản vùng sâu, vùng xa, công tác tập huấn bầu cử…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá, mặc dù là một tỉnh còn rất nhiều khó khăn nhưng Bắc Kạn đã rất tích cực trong công tác bầu cử.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu kiện liên quan đến bầu cử; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng các phương án để ứng phó với thiên tai….

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến giám sát, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Dưới đây là một số hình ảnh của Thượng tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác giám sát, kiểm tra tại điểm bầu cử tổ 9, phường Phùng Chí Kiên:

 
 
 
 
 
 

 

Hương Dịu