PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày 07/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải ký Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì với mức tiền 11.180.000 đồng; mỗi cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với mức tiền 6.710.000 đồng.

Trước đó, tại Quyết định số 2429/QĐ-CTN ngày 31/12/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, 04 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn được thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: Bà Chung Thị Biển, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì; ông Cà Xuân Lỵ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; bà Đinh Thị Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn; ông Ma Thế Chương, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

Hai cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba gồm: Ông Vũ Xuân Khánh, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn; bà Hoàng Thị Hỵ, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn./.

Thanh Thuyên