PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thưởng vật chất bằng tiền cho các tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 25/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2283/QĐ-UBND thưởng vật chất bằng tiền cho 2 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, thưởng vật chất bằng tiền cho Trường Tiểu học Yến Lạc, huyện Na Rì và Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn với mức tiền thưởng cho mỗi tập thể là 10.430.000 đồng.

Đây là hai tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Thuyên