PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực dồn lực đảm bảo thu ngân sách những tháng cuối năm 2020
So với năm trước, hoạt động thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn năm 2020 gặp nhiều khó khăn bởi doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid -19. Hiện chính quyền các cấp và ngành Thuế tỉnh đang quyết liệt triển khai các biện pháp thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành dự toán cả năm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020, dự toán thu ngân sách Nhà nước của Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao là 670 tỷ đồng và UBND tỉnh giao là 710 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách đến 13/10/2020 của toàn tỉnh được 450,3 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán Bộ Tài chính và bằng 63,4% dự toán tỉnh. Tiến độ thu của các đơn vị không đồng đều, đến thời điểm hiện tại, đã có 01 đơn vị hoàn thành dự toán năm là huyện Pác Nặm. Có 03 đơn vị thu đạt khá so với dự toán gồm: Huyện Na Rì 97,5%, huyện Ngân Sơn 84,4% và huyện Bạch Thông 81,7%. Các đơn vị còn lại thu đều đạt thấp, trong đó thành phố Bắc Kạn đạt 47,6%, huyện Chợ Đồn 53,2%, huyện Ba Bể 55,2%, huyện Chợ Mới 67,1%, Văn phòng Cục Thuế 69,7%.

Theo báo cáo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ thu ngân sách năm 2020 chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra chủ yếu là do dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến khó khăn về tài chính và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh… Ngoài ra, một số địa phương được giao dự toán thu ngân sách cao nhưng đến thời điểm hiện tại thu lại đạt thấp do gặp khó khăn trong việc thực hiện đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất. Ví dụ như thành phố Bắc Kạn, dự kiến thu 150 tỷ đồng nhưng đến nay còn 70 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất chưa thực hiện được vì gặp một số vướng mắc về thủ tục xác định giá đất; huyện Chợ Đồn dự kiến thu 111,8 tỷ đồng, hiện còn 12 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất chưa thực hiện được cũng do chưa xác định được giá đất.

Trước những khó khăn này, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, ngành Thuế tỉnh đang dồn mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao. Trong đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến tài nguyên, khoáng sản và đất đai để bù đắp vào những khoản được gia hạn, đảm bảo tiến độ thu của quý IV/2020 cũng như nhiệm vụ thu của cả năm. Chỉ đạo các Chi cục Thuế huyện và khu vực tham mưu với các cấp chính quyền địa phương trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, phối hợp đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng thu ngân sách nhằm bù vào những khoản giảm thu trong năm 2020. Tăng cường công tác phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; tập trung đôn đốc các khoản thu hết thời gian gia hạn nộp thuế. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương để giám sát, theo dõi, đôn đốc, xử lý các vướng mắc về thu ngân sách liên quan đến các doanh nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản trên địa bàn để đảm bảo kế hoạch nộp ngân sách của doanh nghiệp.

Ngoài ra, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang chỉ đạo toàn ngành tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các thủ tục về đất để thu nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định. Đồng thời phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường giám sát sản lượng khai thuế, đôn đốc thu đối với các khoản thu tiền thuế đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu thuế ấn định đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng thường xuyên tổ chức họp để kiểm điểm, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành hồ sơ thủ tục thanh toán đối với từng công trình và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo Sở Tài Chính khẩn trương tham mưu văn bản hướng dẫn giải quyết những vướng mắc liên quán đến định giá đất để các huyện, thành phố có cơ sở tiến hành đấu giá các khu đất tại địa phương…./.

Thu Cúc