PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng trên địa bàn tỉnh
Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, thời gian qua tỉnh Bắc Kạn đã tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai nhiệm vụ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chị thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Tính đến ngày 31/5/2020: Có 25 khách hàng được giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với tổng dư nợ được tháo gỡ là 331.020 triệu đồng; 112 khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi. Hiện nay các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục xem xét đề nghị của các khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại tiếp tục rà soát, kiểm tra, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do dịch tả lợn Châu phi gây ra, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại. Đến 31/5/2020, có 35 khách hàng vay vốn bị thiệt hại do Dịch tả lợn Châu phi, dư nợ thiệt hại 1,99 tỷ đồng. Các chi nhánh NHTM hỗ trợ cơ cấu lại thời gian trả nợ, cho vay mới đối với 05 khách hàng thiệt hại, số dư nợ thiệt hại là 0,75 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các chi nhánh ngân hàng thương mại đã góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp, người dân chịu do ảnh hưởng của dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Hà Hồng