PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Thời gian qua, cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế; thu nhập của người lao động giảm, tình trạng thất nghiệp và giải thể của nhiều doanh nghiệp tăng cao. Trước thực trạng đó, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Việc ban hành chính sách trên đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện và tổ chức hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội các huyện đã thực hiện việc rà soát và gửi thông báo giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp) và danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại từng đơn vị sử dụng lao động để đơn vị rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tính đến hết ngày 4/10/2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã gửi thông báo giảm mức đóng và danh sách lao động đến 429 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh với gần 6.200 lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ với số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động đã ngừng, nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm năm 2013. Tính đến ngày 5/10/2021, các đơn vị đã tiếp nhận 19 đơn đề nghị giải quyết của người lao động nghỉ bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thu, đôn đốc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động. Tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận, giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử về lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, kết quả đạt 94,87% lượt hồ sơ…

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực để người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hưởng các chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, chính xác. Qua đó, giúp người lao động sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời cũng giúp người sử dụng lao động giảm chi phí, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021./.

Bích Huệ