PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai các chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; UBND tỉnh đã có Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bắc Kạn, Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 về ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…


Nhà máy chế biến gỗ của Công ty CPĐT Govina được hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn

Đến thời điểm hiện tại, Bắc Kạn đã bố trí 28 tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã có 04 dự án hoàn thành và được nghiệm thu, trong đó có 03 dự án được giải ngân hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Các dự án Trang trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, dự án Nhà máy chế biến gỗ Bắc Kạn của Công ty Cổ phần đầu tư Govina, dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến lâm sản của Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn đã được hỗ trợ 09 tỷ đồng; dự án Mô hình trồng rau quả sạch trong nhà lưới công nghệ cao do doanh nghiệp tư nhân sản xuất rau quả sạch Anh Phong làm chủ đầu tư đang hoàn các thủ tục để giải ngân hỗ trợ, với tổng số vốn 230 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai các chính sách, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư các dự án nói chung, nông nghiệp nói riêng. Từ đó, chỉ đạo các sở, ngành tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, doanh nghiệp sớm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động, đầu tư.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở, các chính sách hỗ trợ đã được triển khai theo đúng quy định, trình tự, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các quy định của pháp luật một cách tập trung, thống nhất khi tham gia thực hiện, từ đó giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp đang có dự án đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có giá trị, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh./.

Thu Cúc