PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho đối tượng trên 18 tuổi đủ điều kiện yêu cầu xong trước ngày 10/8/2022
Đây là một trong những yêu cầu của Sở Y tế đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Qua tổng hợp báo cáo hằng ngày của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, mặc dù các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai tích cực, tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 vẫn chưa đạt  mục tiêu đề ra. Tính đến ngày 1/8/2022, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên mới đạt 25,72% (thấp nhất là huyện Ba Bể 10,48%, huyện Na Rì 11,67%); tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 33,42% (thấp nhất là thành phố 17,63%, Ba Bể 24,12%); tỷ lệ tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi mũi 2 đạt 51,22% (Chợ Mới 39,48%), mũi 1 đạt 91,43% trên toàn tỉnh (Ba Bể 61,9%).

Tiêm vắc xin cho trẻ em tại thành phố Bắc Kạn

Để tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, tăng cường miễn dịch cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thần tốc bằng chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi đủ điều kiện tiêm (tính đến ngày 31/7/2022) xong trước ngày 10/8/2022. Tiêm mũi 2 cho đối tượng từ 5 đến 11 tuổi; tiêm mũi 3 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm xong trong tháng 8/2022. Thường xuyên rà soát các đối tượng theo nhóm tuổi đủ điều kiện tiêm các mũi theo hướng dẫn, dự trù vắc xin triển khai theo từng tháng.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động dự trù và phân bổ vắc xin phòng Covid-19 kịp thời cho các đơn vị để triển khai tiêm phòng hiệu quả.

Hằng ngày, các đơn vị báo cáo cụ thể tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các mũi theo từng nhóm tuổi về Sở Y tế qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Phòng Nghiệp vụ Y - Dược tổng hợp báo cáo theo quy định và gửi Ban Biên tập bản tin Phòng, chống Covid-19 để công khai công bố về tỷ lệ tiêm của các huyện, thành phố./.

Bích Huệ