PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu và xử lý thông tin tại bài viết “Xe quá tải băm nát đường giao thông”
UBND huyện Na Rì vừa có Công văn số 1392/UBND-KTHT về việc tiếp thu, xử lý thông tin báo chí đăng phát tại bài viết “Xe quá tải băm nát đường giao thông” đăng trên Báo Nhân dân điện tử ngày 24/5/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 25/5/2021, UBND huyện Na Rì đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra hiện trạng tuyến đường Quang Phong - Đổng Xá, xác định cụ thể các vị trí hư hỏng mặt đường tại 17 vị trí gồm: Km0+10; Km0+700; Km1+900, Km2+100; Km2+200; Km3+400; Km4+300; Km5+200; Km6+700; Km7+200; Km7+400; Km7+700; Km8+300; Km9+400; Km10+200; Km12+800.

Qua kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân, lý do và mức độ hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường, UBND huyện đã có Văn bản số 1324/UBND-KT&HT ngày 17/6/2021 yêu cầu các Chủ đầu tư có công trình đang thi công vận chuyển vật liệu qua tuyến đường trên gồm Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn là Chủ đầu tư xây dựng công trình hồ Mậy Đẩy, Ban Quản lý dự án BIIG1, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Chủ đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn với huyện Bình Gia và huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình thực hiện một số nội dung sau:

Vận chuyển các loại hàng hóa, thiết bị, vật tư, vật liệu vào công trường để phục vụ thi công phải sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng phù hợp với tải trọng tuyến đường Quang Phong - Đổng Xá.

Có giải pháp khắc phục sửa chữa những vị trí hư hỏng nền, mặt đường trên tuyến đường Quang Phong - Đổng Xá do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình để đảm bảo giao thông cho Nhân dân địa phương./.

Thu Trang (tổng hợp)