PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu, xử lý thông tin bài báo “Dự án nuôi gà vừa làm, dân đã không muốn tham gia nữa”
Ngày 30/3/2021, trên Báo Nông Nghiệp Việt Nam đăng bài viết “Dự án nuôi gà vừa làm, dân đã không muốn tham gia nữa”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong bài viết có phản ánh một số nội dung “người dân tố doanh nghiệp không đúng cam kết”, “nhùng nhằng đổ lỗi trách nhiệm”, “giá gà giống 1 ngày tuổi lên tới 21.000 đồng/con”, “người dân không muốn tiếp tục tham gia dự án”. Về nội dung trên, UBND huyện Chợ Đồn đã có Công văn số 677/UBND-NN&PTNT ngày 29/4/2021 tiếp thu, xử lý thông tin báo chí phản ánh như sau:

Đối với nội dung “người dân tố doanh nghiệp không đúng cam kết”:

Năm 2020, huyện Chợ Đồn được UBND tỉnh phê duyệt danh mục 10 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu thực hiện tại 10 xã. Nguồn vốn hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới và giao cho UBND các xã làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là 1.417,057 triệu đồng, với tổng số 77 hộ dân tham gia và tổng số con giống đã cấp là 17.120 con. Các đơn vị chủ trì Dự án là Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường tỉnh Bắc Kạn (03 dự án), Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Ba Bể (04 dự án), Công ty TNHH Aplay Việt Nam (02 dự án) và Hợp tác xã Nam Cường (01 dự án). Quá trình tổ chức thực hiện Dự án diễn ra thuận lợi và nhận được sự hưởng ứng của người dân, tuy nhiên, đến giai đoạn gà đủ tuổi và trọng lượng xuất bán, đã xảy ra một số tồn tại, hạn chế trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Việc người dân tố doanh nghiệp không đúng cam kết chỉ xảy ra tại xã Phương Viên. Cụ thể, khi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã cũng có thống nhất để có lợi cho người dân, các hộ có thể chủ động bán gà ra thị trường nếu được giá. Vì vậy, tại thời điểm tết Nguyên đán năm 2021, khi gà đạt 2,5 - 3 tháng tuổi, nhiều hộ dân đã chủ động bán gà ra thị trường với giá dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg để có thu nhập.

Quá trình lựa chọn các đơn vị chủ trì dự án được thực hiện theo đúng quy định Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông báo tuyển chọn chủ trì dự án gửi cho UBND các xã, thị trấn và đăng tải rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn trong ngoài huyện đều được biết và nộp hồ sơ đăng ký. Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ nhận được hồ sơ đăng ký của 04 đơn vị như đã nêu trên và tham mưu tổ chức họp Hội đồng đánh giá thuyết minh và hồ sơ dự án cấp huyện, có mời lãnh đạo UBND các xã tham dự là thành viên khách mời, đơn vị trúng tuyển chủ trì dự án là đơn vị có số điểm cộng trung bình cao nhất từ tổng số điểm của các thành viên Hội đồng. Như vậy, trong nội dung bài báo có đưa thông tin “Chủ đầu tư là UBND xã, đơn vị được giao thực hiện dự án sẽ do các xã lựa chọn trên cơ sở các doanh nghiệp đã được UBND huyện Chợ Đồn lựa chọn và giới thiệu” là không chính xác.

Đối với nội dung “nhùng nhằng đổ lỗi trách nhiệm”:

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc để việc thực hiện dự án được đúng quy định; khi có vấn đề phát sinh đều căn cứ vào thẩm quyền của các bên để phối hợp giải quyết, không có chuyện đổ lỗi trách nhiệm.

Đối với nội dung "giá gà giống 1 ngày tuổi lên tới 21.000 đồng/con"

Giá gà giống và vật tư thực hiện dự án được thẩm định theo quy định dựa trên báo giá do các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp và kết quả khảo sát giá tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Chợ Đồn tại thời điểm thẩm định dự án, giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến từng hộ dân và thuế (nếu có) theo quy định. Giá trên là căn cứ để đơn vị chủ trì lập dự toán và UBND huyện phê duyệt, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng giống và vật tư sẽ công khai qua mạng theo hình thức chào hành cạnh tranh, đơn vị nào đủ điều kiện theo quy định đều được tham gia đấu thầu và đưa ra giá do đơn vị mình cung cấp. Quá trình chào hàng cạnh tranh, các chủ đầu tư không nhận được hồ sơ chào hàng nào có giá thấp hơn giá được phê duyệt.

Đối với nội dung “người dân không muốn tiếp tục tham gia dự án”:

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm là chủ trương chung của Nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, ổn định và nâng cao nguồn thu nhập cho người dân. Giai đoạn 2019 - 2020 bắt đầu thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gặp rất nhiều khó khăn do trên địa bàn huyện Chợ Đồn không có các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, các hợp tác xã nông nghiệp hiện có đều non trẻ và quy mô sản xuất kinh doanh còn hạn chế; người dân chưa có kinh nghiệm tổ chức sản xuất quy mô lớn; sản xuất nông nghiệp thường tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và thị trường dẫn đến rủi ro cao, giá cả nông sản của địa phương không đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm từ bên ngoài. Thêm vào đó, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước còn tồn tại trong một số hộ, lo ngại trước rủi ro của thị trường nên không mạnh dạn đầu tư thêm chi phí để duy trì sản xuất, đặc biệt là đối với các sản phẩm có chu kỳ sản xuất từ 3 - 6 tháng. Vì vậy, tình trạng một số hộ dân không muốn tiếp tục duy trì việc thực hiện dự án sau khi hết hỗ trợ là có xảy ra. UBND huyện Chợ Đồn đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã cùng các đơn vị chủ trì tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng cam kết trong đơn đăng ký tham gia và tái đàn để duy trì đủ thời gian thực hiện dự án. Đến thời điểm hiện nay, có một số hộ tại xã Bằng Lãng và Lương Bằng (phạm vi dự án do Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Ba Bể là đơn vị chủ trì) đã tái đàn, đơn vị chủ trì đã cung ứng giống.

Trong thời gian tới, UBND huyện Chợ Đồn sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sau khi được phê duyệt, nhằm chấn chỉnh các đơn vị tham gia dự án và hộ dân tuân thủ đúng quy định, đúng cam kết và tổ chức sản xuất có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Trang