PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục duy trì nghi thức chào cờ từ tháng 5/2022
Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục duy trì nghi thức chào từ tháng 5/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 5/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐU về việc thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số tổ chức hội cùng trụ sở thực hiện nghi thức chào cờ

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, thời gian qua, cơ bản các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ tương đối tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, đồng thời, một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mắc F0 phải cách ly nên việc tổ chức nghi thức chào cờ vào sáng thứ Hai tuần đầu tháng tại các chi, đảng bộ chưa được thường xuyên.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức nghi thức chào cờ theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục duy trì nghi thức chào từ tháng 5/2022./.

Bích Huệ