PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do
Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Kạn tiếp tục có những giải pháp khai thác hiệu quả chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA ngày càng sâu rộng, tỉnh xác định việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách về các FTA là vô cùng quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp, người dân kịp thời nắm bắt và vận dụng linh hoạt, hiệu quả. Theo đó, các sở, ngành, địa phương luôn coi trọng và quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách của các FTA thế hệ mới cho cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là về các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia ký kết như: Hiệp định CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), Hiệp định EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - EU), Hiệp định UKVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh) và Hiệp định RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực giữa ASEAN và các đối tác)...

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác xúc tiến đầu tư được tỉnh tập trung triển khai với các đối tác từ các nước tham gia FTA với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo; trong đó tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế để tranh thủ nguồn vốn cho các dự án ODA. Hiện tỉnh quản lý, theo dõi 7 chương trình, dự án ODA, đang thực hiện và vận động 4 dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); ký kết Thỏa thuận hợp tác với 1 dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ đặc biệt hợp tác Mê Công - Lan Thương năm 2022.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bắc Kạn cũng đã tiếp và làm việc với một số đoàn là cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các đoàn đến làm việc, nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư hợp tác, triển khai các dự án do đối tác hỗ trợ cho tỉnh như: Đại sứ cộng hòa Séc tại Việt Nam; Phó Thị trưởng UBND thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc; Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc; Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc/KOICA; Chuyên gia của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; Hiệu trưởng Học viện Kỹ thuật Lê Minh, Đài Loan…

Cùng với đó, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế như: Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp do UBND thành phố Hà Nội tổ chức; tham gia một số diễn đàn quốc tế do Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tổ chức theo hình thức ngoại giao trực tiếp và trực tuyến; cung cấp tài liệu về tiềm năng, lợi thế, các dự án kêu gọi đầu tư, tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn cho các nhà đầu tư quan tâm.

Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư tại Nhật Bản nhằm quảng bá, giới thiệu về thành tựu, tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh được tiếp cận với thị trường nước ngoài để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hoạch định chiến lược cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu trên cơ sở phát huy mọi thế mạnh của doanh nghiệp và tham dự Hội nghị giao thương Hợp tác - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo.


Đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư của tỉnh Bắc Kạn
tham gia Hội nghị giao thương hợp tác đầu tư - thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Nhật Bản tháng 7/2023

Bắc Kạn cũng đã phối hợp tốt với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung địa bàn hoạt động trong cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh phê duyệt 3 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng vốn cam kết viện trợ là 151.836 USD và tiếp tục theo dõi, triển khai 11 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài đang thực hiện. Các khoản viện trợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông thôn tổng hợp, bảo trợ xã hội, giới và bình đẳng giới, nghiên cứu giảm nghèo, xây dựng năng lực tổ chức, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường...

Việc thực thi các FTA đã và đang mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa và sản phẩm của Bắc Kạn, giúp Bắc Kạn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất toàn cầu; nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực. Doanh nghiệp của Bắc Kạn cũng có cơ hội để mở rộng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh; tranh thủ được vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý; tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân, ổn định an sinh - xã hội.

Với những lợi ích mang lại, trong thời gian tới, Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch về các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là đối với các Hiệp định mới, nhiều tiềm năng như: Hiệp định CPTTP, Hiệp định RCEP. Đồng thời, tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến về các FTA đã ký kết để các doanh nghiệp nắm vững các quy định đối với từng lĩnh vực hàng hóa cụ thể và cơ chế chính sách liên quan đến việc thực thi các FTA đã có hiệu lực mà Việt Nam đang là thành viên; hỗ trợ xuất khẩu tìm hiểu thông tin xuất nhập khẩu liên quan đến các đối tác FTA với Việt Nam và các thị trường tiềm năng, giúp doanh nghiệp thay đổi phương thức cung ứng hàng hóa, phù hợp với yêu cầu của chuỗi cung ứng thị trường trong thời kỳ mới; hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng ưu đãi thuế quan của các FTA đã có hiệu lực mà Việt Nam là thành viên vào thị trường Trung Quốc, thị trường các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản và thị trường các nước trong liên minh kinh tế Á - Âu./.

Thu Cúc