Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

7 nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021

(Cập nhật lúc: 13/05/2019 08:05:36 )

Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021của UBND tỉnh đã đưa ra mục tiêu phấn đấu giảm 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông hằng năm so với năm liền kề trước đó;85% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; 100% các bậc học phải được giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

  Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

  1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân;

3. Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông;

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh;

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải thông qua việc ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật; bố trí hợp lý các điểm đón trả khách; nâng cao chất lượng phương tiện vận tải hành khách; quy trình quản lý chất lượng dịch vụ… nhằm bảo đảm hài hòa các lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân với mục tiêu nâng cao hiệu quả về kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ của hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng;

6. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong khu vực đông dân cư, trung tâm đô thị;

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ
Sign In