Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự

(Cập nhật lúc: 04/04/2019 08:11:46 )

Thời gian qua, huyện Bạch Thông đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 188 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Có 68 người nghiện đang điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế huyện. Những năm qua, Bạch Thông luôn xác định đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác hàng năm. Huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; Vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.


Bệnh nhân uống thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông

Các cấp, ngành từ huyện đến xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Lực lượng Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các xã, thị trấn. Đồng thời duy trì hoạt động của các Tổ an ninh nhân dân tại các thôn, bản, tổ, phố.

Công tác phòng ngừa với các loại tội phạm trên địa bàn huyện tiếp tục được các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả, trong đó tập trung vào công tác giáo dục pháp luật; quản lý người được đặc xá về địa phương, đối tượng giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Phòng Lao động - Th­ương binh & Xã hội huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ch­ương trình phối hợp liên ngành phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục giúp đỡ ng­ười nghiện ma tuý sau cai ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự” được duy trì thường xuyên. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đó tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Triển khai dự án “nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại các xã, phường, thị trấn”, huyện Bạch Thông đã cụ thể hoá trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, thủ tr­ưởng cơ quan đơn vị, gắn cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá với công tác phòng chống ma tuý, xây dựng mô hình các thôn bản không có ma tuý. Tổ chức tuyên truyền vận động các gia đình thường xuyên chăm lo quản lý giáo dục con em mình. Phân công công an viên, cán bộ các tổ chức đoàn thể ở thôn bản quản lý giáo dục những ng­ười có nguy cơ mắc nghiện cao, những ng­ười cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng để chống mắc nghiện mới và tái nghiện. Tiếp tục duy trì 01 xã không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý là xã Cao Sơn.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS được triển khai sâu rộng với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân. Qua tuyên truyền, người dân được cung cấp kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, hướng họ đến với những hành vi an toàn nhằm phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng xã hội.

Những việc làm cụ thể nêu trên trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Hương Lan
Sign In