Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020

(Cập nhật lúc: 23/08/2019 14:25:54 )

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4552/UBND-KTTCKT ngày 15/8/2019 gửi UBND các huyện, thành phố; Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học 2019-2020.

Theo đó, thực hiện Công điện số 989/CĐ-TTg ngày14/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020 và Công văn số 356/CV-UBATGTQG ngày 07/8/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia đối với xe đưa đón học sinh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung Công điện số 989/CĐ-TTg ngày 14/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Hồng
Sign In