Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chợ Đồn với công tác phòng, chống ma túy

(Cập nhật lúc: 13/05/2020 11:16:02 )

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Chợ Đồn có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác phối hợp phòng, chống ma tuý nên nhiều tụ điểm ma tuý trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã bị xoá bỏ, tỷ lệ tội phạm liên quan đến ma tuý giảm, tình hình an ninh trật tự ở địa phương được giữ vững.

Cơ sở uống methadone huyện Chợ Đồn góp phần thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống ma túy

Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm về ma túy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 05/6/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; phân loại xã, thị trấn có tệ nạn ma túy theo Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, huyện có 01 thị trấn trọng điểm loại III về ma túy, 01 xã (xã Tân Lập) không có người nghiện ma túy.

Đến nay, nhiều mô hình phòng, chống ma túy đã được các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tích cực chỉ đạo xây dựng, duy trì và nhân rộng như: Duy trì 112 tổ an ninh nhân dân, 160 tổ hòa giải, 04 tổ tự quản về an ninh trật tự, từ đó kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Trong năm 2019, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, nhân rộng mô hình “Hộ an toàn - thôn, bản, tổ dân phố bình yên” tại tất cả 242 thôn, tổ, với 14.547 hộ tham gia.

Từ năm 2017 đến hết tháng 4/2020, trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trong đó lồng ghép nội dung về phòng, chống ma túy được 345 buổi, thu hút 10.553 lượt người tham gia; tổ chức diễu hành hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” (26/6), kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tháng cao điểm. Các xã, thị trấn cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” phù hợp với tình hình địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn huyện cũng đã bố trí lực lượng cho cơ sở, điều động cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn để chủ động nắm tình hình địa bàn, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm ma túy ngay từ cơ sở. Qua quá trình đấu tranh chưa phát hiện các tổ chức, đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy. Từ năm 2017 đến nay, tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện xảy ra 58 vụ, với 66 đối tượng, đã đưa ra xét xử 50 vụ, 60 vị cáo về tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện việc vận động, tuyên truyền nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy lồng ghép với các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn, tổ; phát hiện, xử lý 02 vụ trồng cây có chứa chất ma túy. Thường xuyên phối hợp tiến hành kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý và kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược theo quy định của pháp luật…

Đặc biệt, công tác cai nghiện trên địa bàn đã chuyển biến tích cực theo hướng tăng cai nghiện tự nguyện; chương trình điều trị Methadone cho người nghiện đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay trên địa bàn có 309 người nghiện, trong đó 19 trường hợp đang cai nghiện tại cộng đồng, 22 trường hợp đang cai nghiện tại gia đình, 07 trường hợp quản lý sau cai tại nơi cư trú và 157 trường hợp đang được điều trị bằng thuốc thay thế methadone. Việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền công dân. Hoạt động dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, tạo việc làm cho người sau cai nghiện được chính quyền cơ sở quan tâm. Một số người sau cai nghiện đã có việc làm, xây dựng được mô hình sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ hiệu quả, cho thu nhập ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Chợ Đồn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành như: Việc phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm đưa hơn 1% số người nghiện ma túy đủ tiêu chuẩn ra khỏi diện và giảm hơn 01 xã, thị trấn có ma túy so với năm trước; hàng năm có 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn điều trị cai nghiện; việc xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn/năm chưa đạt…

Trong thời gian tới, huyện đề ra giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy; chú trọng các điều kiện cai nghiện ma túy, người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện, giảm tỷ lệ tái nghiện sau cai, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, có biện pháp hiệu quả để quản lý số đối tượng nghiện, tạo điều kiện giải quyết việc làm, hạn chế tái nghiện. Bên cạnh đó cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia với vai trò của lực lượng công an làm nòng cốt, tập trung đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, quyết tâm ngăn chặn không để tội phạm ma túy hoạt động phức tạp, kéo dài trên địa bàn./.

Thu Trang
Sign In