Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công an huyện Chợ Đồn với thành tích 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 14:16:03 )

Trong 10 năm (2009 - 2019), công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Chợ Đồn xác định là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài.

Công an huyện Chợ Đồn đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong công tác phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp thực hiện công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý người nước ngoài ra vào trái phép khu vực trọng điểm về quốc phòng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, xây dựng địa bàn an toàn gắn với thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, trên địa bàn huyện thời gian qua không xảy ra vụ lọt, mất bí mật quân sự, mất an toàn công trình quốc phòng, khu quân sự.

Từ năm 2010 đến 2018, đơn vị đã được các cấp tặng 02 Cờ Thi đua của Bộ Công an, 02 danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 04 danh hiệu Đơn vị Tiên tiến và 03 Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Tổng cục Cảnh sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ./.

Thanh Thuyên
Sign In