Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công an tỉnh ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp

(Cập nhật lúc: 17/01/2020 10:06:07 )

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và trong hoạt động công vụ của cán bộ, chiến sỹ.

Đấu tranh phòng, chống “Tham nhũng vặt”

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch số 73/KH-CAT-PX05 ngày 04/3/2019 về phòng, chống “tham nhũng vặt” trong lực lượng Công an tỉnh; tổ chức thảo luận chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” tại các hội nghị giao ban.

Trong năm, Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tiến hành 09 cuộc thanh tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ và chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tham nhũng. Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019, Công an tỉnh không tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành nào đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh cũng tiến hành 04 cuộc thanh tra hành chính chuyên ngành tại 27 đơn vị trong và ngoài lực lượng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Tiến hành 01 cuộc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 đối với 05 đơn vị. Theo dõi đường dây nóng và hòm thư góp ý của Công an tỉnh để kịp thời tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sỹ công an; đồng thời đăng tải số điện thoại đường dây nóng trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính của công an các đơn vị, địa phương để tổ chức, cá nhân được biết và có phản ánh nếu gặp trường hợp nhũng nhiễu. Từ đó đã tiếp nhận 13 tin qua đường dây nóng, trong đó có 01 tin phản ánh tiêu cực của cán bộ chiến sỹ, qua xác minh nội dung phản ánh không có căn cứ.

Ngoài ra duy trì theo dõi 69 hòm thư góp ý xây dựng lực lượng CAND, trong đó có 04 hòm thư lắp đặt tại các trụ sở thuộc Công an tỉnh và 65 hòm thư lắp đặt tại Công an các đơn vị, địa phương.

Chủ động, bứt phá, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, vì dân phục vụ

Hưởng ứng phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019 với khẩu hiệu hành động “Công an Bắc Kạn chủ động, bứt phá, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, vì dân phục vụ”, Công an tỉnh đã quán triệt và cụ thể hóa bằng nội dung, tiêu chí thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. Kết quả đạt được đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác ý thức phục vụ nhân dân. Qua phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Công an tỉnh thực hiện cấp nhanh biển số xe giảm bớt thời gian đi lại cho người dân

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị cũng được đẩy mạnh. Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-CAT-PC07 ngày 06/5/2019 về giảm thời gian giải quyết thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở và cấp giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc; tổ chức đối thoại giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc đăng ký, cấp biển số xe nhanh, cấp nhanh chứng minh nhân dân; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại 06 đơn vị; ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ chiến sỹ với người dân, doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh…

Đại tá Hà Trọng Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Thời gian tới cần đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để cán bộ chiến sỹ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và trong hoạt động công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh./.

Thu Trang
Sign In