Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội

(Cập nhật lúc: 13/06/2019 15:31:12 )

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng chống, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Các cơ sở Đoàn là một trong những đơn vị tích cực phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp, các ngành đã căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU gắn với các chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn; Vận động các địa phương thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm và người nghiện ma tuý” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, các địa phương, các ngành, đoàn thể đã có sự đổi mới phù hợp, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, thông qua các hội nghị chuyên đề, thông tin lưu động, thi tìm hiểu, văn nghệ, phát hành tờ rơi…Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được hơn 5.000 buổi, có trên 300.000 lượt người tham gia; Chiếu phim vùng cao được hơn 1.200 buổi, có trên 70.000 lượt người xem; Biên tập và cấp phát trên 280.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho các huyện, thành phố; Cấp 950 đĩa DVD, xuất bản 10.500 cuốn bản tin các loại; Xây dựng trên 100 tiểu phẩm tuyên truyền; Thực hiện 13 phóng sự truyền hình, 18 phóng sự phát thanh, 08 chuyên mục truyền hình, 03 diễn đàn An ninh với cuộc sống, 04 chuyên đề khoa giáo trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn đăng tải gần 9.500 tin, bài, ảnh nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm được trên 1.500 buổi với 130.000 lượt người tham gia; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống ma túy có hơn 2400 bài thi; Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức được 25 lớp tập huấn về tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho 1.725 cán bộ Hội, các tuyên truyền viên và hội viên phụ nữ nòng cốt, mở rộng các câu lạc bộ tư vấn pháp luật, vận động gia đình hội viên không tham gia hành vi vi phạm pháp luật; Duy trì Câu lạc bộ “Không có người thân vi phạm pháp luật”, tổ chức 282 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã lồng ghép được hơn 50 lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; Tổ chức tuyên truyền được gần 80 hội nghị về công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, mại dâm ở khu dân cư…

Đặc biệt, việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua phát động, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 3.000 nguồn tin, trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an nắm, giải quyếtđược trên 1.000 vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở. Các mô hình để quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng được nhân rộng. Nhiều mô hình hay trong phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đã được phát huy như: Tại thôn Bó Lịn, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông có mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự”; Mô hình tự quản về an ninh trật tự Tổ 17 phường Sông Cầu; Mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch “Ba Bể - Xanh, an toàn và thân thiện”; Mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên”... Ngoài ra, các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện và hộ gia đình có người nghiện vay vốn từ các tổ chức tín dụng, Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định cuộc sống.

Để tiếp tục cùng lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, cũng như tình hình, hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tham gia phòng, chống tội phạm. Tăng cường tuyên truyền về những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm cổ vũ động viên và nhân rộng các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy hiệu quả thiết thực./.

Thu Trang
Sign In