Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

(Cập nhật lúc: 27/09/2019 09:13:55 )

Ngày 26/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Báo cáo sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 nêu rõ: Qua 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được kết quả tốt đẹp, mang tính bền vững, quá trình triển khai thực hiện, các cấp luôn quán triệt và bám sát tư tưởng, quan điểm, nội dung, biện pháp theo đúng định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và cơ quan Quân khu; có sự vận dụng sát, đúng vào thực tế của địa phương và từng cơ quan đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo xây dựng nền quốc phòng theo đúng tính chất “của dân, do dân, vì dân”, đúng theo định hướng “toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại”, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh; đồng thời tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn. Kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc ở các cấp đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

           Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua như: Nhận thức, trách nhiệm của một số cá nhân, cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân chưa thực sự sâu sắc; việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố nền quốc phòng toàn dân chưa thực sự toàn diện, vững chắc; tiềm lực huy động nhân lực, vật lực đối với một số ngành, binh chủng chuyên môn của tỉnh còn hạn chế; công tác phối hợp, hiệp đồng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giữa các cấp, các ngành thiếu chặt chẽ, thống nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chỉ rõ: Tình hình thế giới, khu vực đều có xu thế hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là chủ đạo. Tuy nhiên cũng còn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp mới trong quan hệ song phương, đa phương. Do vậy, thời gian tới, các cấp, ngành và địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tích cực xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; coi trọng xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng quốc phòng toàn dân; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ địa phương các cấp. Hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 08 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019./.

Thu Trang
Sign In