Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm

(Cập nhật lúc: 04/07/2019 08:52:48 )

Từ tháng 7 đến hết tháng 12/2019, Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178) tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động; Đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; Độ tuổi của người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; Việc chấp hành quy định về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (đăng ký tạm trú, tạm vắng) của người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; Việc thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật; Việc cam kết chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở; Việc chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh dịch vụ có điều kiện...

Đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở các cơ sở vi phạm và chấn chỉnh các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời đề xuất với cấp có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa các vi phạm pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn./.

Thu Trang
Sign In