Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Luật An ninh mạng đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh

(Cập nhật lúc: 31/07/2018 08:22:55 )

Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Gồm 7 Chương, 43 Điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật quy định rõ công tác bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; việc phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; các hoạt động bảo vệ an ninh mạng, bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với việc đảm bảo an ninh mạng.

Việc quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng sẽ bảo đảm tuân thủ nghiêm túc quy định của Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành. Đồng thời, làm căn cứ pháp lý để các lực lượng chuyên trách, lực lượng bảo vệ an ninh mạng áp dụng khi triển khai công tác bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.


Nhiều đơn trình báo của nạn nhân bị lừa đảo qua mạng xã hội
được Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết (Ảnh: conganbackan.vn)

Đối với tỉnh Bắc Kạn, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng thời gian qua được các đơn vị quan tâm. Hiện nay, 100% các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Tỉnh cũng quan tâm đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho thành viên đội ứng cứu sự cố mạng máy tính của tỉnh nhằm nâng cao năng lực; ngăn chặn, nhận diện và nhanh chóng khắc phục sự cố mất an toàn thông tin trên địa bàn.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang khai thác được nguồn lực to lớn từ internet, nhất là trong lĩnh vực thông tin truyền thông, kinh tế dịch vụ.Vì vậy, việc ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết nhằm tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng cho tất cả các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hoạt động, góp phần bảo vệ vững chắc nền quốc phòng - an ninh./.

Hương Lan
Sign In