Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 15:05:13 )

Bằng uy tín, trách nhiệm của bản thân, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương, cơ sở. 

Người có uy tín tiêu biểu được Ủy ban Dân tộc khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 10 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, công văn, quyết định, báo cáo để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 06. Chỉ đạo tổ chức sơ kết hằng năm, sơ kết 02 năm, sơ kết 05 năm và tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 1.400 người có uy tín. Các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, bố trí họ vào các vị trí công tác xã hội, thực hiện một số biện pháp hỗ trợ tạo dựng uy tín để họ phát huy vị trí, uy tín của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh đã vận động được 1.000 người có uy tín tham gia vào các tổ hòa giải cơ sở, khoảng 600 người có uy tín tham gia các tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở; 130 người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và 600 người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Các cấp chính quyền đã tranh thủ vai trò của người có uy tín trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ việc thực hiện các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế ở địa phương như: Phong trào xây dựng “Nông thôn mới - đô thị văn minh”, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình lợi ích công cộng để xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân chấp hành các quyết định thu hồi đất phục vụ các công trình, dự án kinh tế; vận động tham gia các dự án phát triển kinh tế như trồng rừng, mô hình cánh đồng 30 triệu/ha, 50 triệu/ha, mô hình kinh tế trang trại, chương trình OCOP, chế biến nông lâm sản... Nhiều người có uy tín đã trở thành tấm gương làm giàu chính đáng tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo, làm giàu chính đáng trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với đó, chính quyền các cấp và các ngành chức năng còn tích cực tranh thủ người có uy tín trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào khuyến học, tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự đóng góp của đội ngũ người có uy tín, tỷ lệ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” mỗi năm đạt trung bình 81,8%; danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 61,3% và đều tăng qua các năm; tỷ lệ học sinh đến lớp đúng độ tuổi, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, tham gia học nghề đều tăng hàng năm.

Không chỉ có vậy, vai trò của người có uy tín còn được phát huy trong việc vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương như: Vận động thanh niên nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; động viên giúp đỡ gia đình quân nhân gặp khó khăn ổn định cuộc sống; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, kịp thời nắm bắt, phản ánh những tình hình, vụ việc, hiện tượng liên quan đến quốc phòng địa phương; hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho lực lượng quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập... 10 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã lập danh sách và tổ chức vận động, tranh thủ 5.992 lượt người có uy tín để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Việc vận động tranh thủ người có uy tín được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tổ chức gặp gỡ tiếp xúc khoảng 15.000 lượt người có uy tín để nắm tình hình an ninh trật tự, nghe người có uy tín phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong công tác an ninh trật tự và góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thông qua tiếp xúc, người có uy tín đã cung cấp 1.014 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, qua đó giúp lực lượng Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 600 người có uy tín đã tích cực tham gia các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở; hòa giải thành hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở góp phần ổn định an ninh, trật tự; vận động khoảng 500 lượt người có uy tín sử dụng uy tín của mình để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự, về chính sách dân tộc, tôn giáo và các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để nhân dân nâng cao cảnh giác. Tranh thủ tác động để người có uy tín tham gia giải quyết ổn định 65 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tranh thủ, vận động người có uy tín tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Có thể nói, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, công tác phát huy vai trò của người có uy tín đã trở thành hoạt động thường xuyên góp phần mang lại chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín đã và đang là những tấm gương sáng mẫu mực, khuôn thước trong ứng xử, giao tiếp, hành xử tại các bản làng nơi cư trú. Họ là chỗ dựa tinh thần giàu lòng nhân ái vị tha nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc để giữ cho thôn bản được yên vui, an ninh trật tự được đảm bảo./.

Thu Trang
Sign In