Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn và xã Quảng Khê, huyện Ba Bể được công nhận ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

(Cập nhật lúc: 09/07/2019 15:14:20 )

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận chuyển hóa thành công 02 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, gồm phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn và xã Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn và xã Quảng Khê, huyện Ba Bể là 2 trong 11 xã, phường, thị trấn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 42/QĐ-CAT-PV28 ngày 17/01/2018 của Giám đốc Công an tỉnh.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn và xã Quảng Khê, huyện Ba Bể đã có nhiều chuyển biến tích cực, được Hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá, trình UBND tỉnh công nhận loại ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội./.

Bích Huệ
Sign In