Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người

(Cập nhật lúc: 08/10/2019 16:16:13 )

Với đặc thù là tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí chưa đồng đều, một bộ phận người dân, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn thiếu hiểu biết, thiếu cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm nên dễ bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, lừa bán sang nước khác, vì vậy những năm qua, công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người; Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 -2020, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tăng cường phối hợp, lồng ghép chặt chẽ công tác phòng, chống mua bán người với phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về với các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường tuyên truyền, tập huấn phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đồng thời chú trọng vận động toàn dân tích cực phát hiện tố giác và tham gia đấu tranh chống mua bán người ngay từ cơ sở.

Từ năm 2013 đến nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức được 118 lớp tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống mua bán người cho trên 6.770 người tham dự.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống
mua bán người tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

Lực lượng Công an tỉnh tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 1.992 thôn, bản, tổ, phố với 68.123 người tham gia, qua đó lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống mua bán người; Luật phòng, chống ma túy tới 61.345 lượt người dân, trong đó đặc biệt quan tâm tới phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện được 8.035 tiết dạy lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người vào trong các môn học với 99.614 lượt học sinh, sinh viên tham gia. Tổ chức hoạt động ngoại khóa công tác phòng, chống ma túy và mua bán người được 4.223 buổi với 103.430 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

Việc thành lập và tổ chức hoạt động của các cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quan tâm. Tỉnh đã củng cố tổ chức, bộ máy của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý chăm sóc các đối tượng.

Từ năm 2013 đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 4 nạn nhân bị mua bán trở về. Các nạn nhân bị mua bán trở về địa phương đều được quan tâm, tạo mọi điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, do ngân sách hạn hẹp nên trong công tác hỗ trợ nạn nhân của tỉnh còn hạn chế; đa số nạn nhân bị mua bán đều thuộc hộ nghèo nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn khi trở về nơi cư trú. Mặt khác, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp, xu hướng tăng, còn tiềm ẩn nhiều đường dây, băng nhóm hoạt động.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, tỉnh Bắc Kạn đã kiến nghị với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy định đến hoạt động hỗ trợ nạn nhân và đưa người đi lao động ở nước ngoài nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, người di cư, lao động tại Trung Quốc; tiếp tục triển khai hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em với số máy 111, trong đó có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán sang Trung Quốc; tạo điều kiện cho tỉnh Bắc Kạn tham gia vào các Chương trình, Dự án, Đề án do các tổ chức Quốc tế tài trợ về phòng, chống mua bán người./.

Bích Huệ
Sign In