Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường công tác phòng, chống “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 04/03/2020 09:12:26 )

Trong thời gian qua, các Sở, Ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”. Tuy nhiên, một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mặt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; người dân chưa tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật...

Để kịp thời phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019, ngày 26/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 880/UBND-NCPC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”. Thường xuyên phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là những đối tượng có biểu hiện huy động vốn của nhiều người hoặc chuyên cho vay lãi nặng.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tập trung đấu tranh triệt phá các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật và các đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê trái phép...

Bên cạnh đó, đề nghị Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là những vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm./.

Minh Hiệp
Sign In