Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 09:42:04 )

Ngày 02/8/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Báo cáo số 384-BC/TU tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 08/7/2014 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác quản lý, giám sát việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 08/7/2014 của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 26/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4783/UBND-NCPC . Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Báo cáo./.

Minh Hiệp
Sign In